Kampagne-værksted


Vil du arbejde med KAMPAGNER
– så er Kampagneværkstedet måske noget for dig

kampshHvad laver vi?
Kampagneværkstedet planlægger og gennemfører en ’ung-til-ung kampagne’, Ung Aktion, som fokuserer på at forbedre vilkårene for unge både i Danmark og i tredjeverdenslande. Du bliver klædt på til at skabe, udvikle, formidle og afvikle kampagnen.

Hvert år rejser vi til det udviklingsland, kampagnen handler om (i efteråret 2015: Ghana), samt rundt på skoler i Danmark for at mobilisere andre unge. Du får altså mulighed for at være med til at gøre en forskel og møde andre unge samt at styrke fællesskab og samarbejde på tværs.

Hvad lærer du?
Du bliver øvet i organisations- og koordineringsarbejde, i at tænke kreativt, innovativt og strategisk i forhold til at lave oplysningsarbejde. Du er f.eks. med til at lave oplæg for unge på andre skoler, workshops, plakater, flyers, film, festival m.m.

Du får træning i at debattere udviklingsproblematikker, lave research og behandle data samt at arbejde med sociale medier. Du får øvet dig i at skrive og holde oplæg for en større forsamling. Du får også introduktion til videoproduktion og -redigering.

Hvad kan du bruge det til?
Du vil blive bedre til at formidle og beskæftige dig med sociale medier, og du vil få kendskab til at arbejde med kampagner og udviklingsarbejde.

Her kan du se Kompetencetavlen for Kampagne-værkstedet.